Laura Bangels

Gedragscentrum voor honden

2-jarige opleiding ‘Hondengedragsdeskundige’


Voor iedereen die op zoek is naar kennis over hondengedrag, al dan niet met de bedoeling om er professioneel mee aan de slag te gaan, is er de opleiding ‘Hondengedragsdeskundige‘.

 

De kennis die u zal opdoen geeft u een waarheidsgetrouw beeld van wat een hond nu precies is, hoe hij de wereld ervaart, hoe hij denkt, wat hij voelt, wat hij nodig heeft, … . U zal niet alleen uw eigen hond beter leren begrijpen, maar u kan met deze stevige basis een carrière als hondengedragsbegeleider uitbouwen indien u dit wenst.

 

Ook voor professionals zoals dierenartsen, dierenartsassistentes, instructeurs, asielmedewerkers, trainers, trimmers, fokkers, … levert de opleiding een waardevolle bijdrage om uw klanten een onderbouwd advies over de gedragsproblemen van hun hond te kunnen geven.

Opbouw Opleiding

Er zijn in totaal 29 lesdagen, verspreid over 2 jaar zodat u voldoende tijd heeft om alle informatie te verwerken en voldoende ervaring op te doen. 

Beide jaren zijn opgebouwd uit verschillende modules. Aan het einde van het eerste jaar kan u, indien gewenst, reeds aan de slag als gedragsbegeleider voor pups. Na het tweede jaar bent u in staat om gedragstherapieën uit te werken en te begeleiden. 

Bij iedere lesdag horen opdrachten en/of discussievragen zodat u een leidraad heeft om de theorie te verwerken. Tijdens discussiemomenten worden deze opdrachten besproken.

Na de theoretische modules gaat u aan de slag tijdens een stageperiode onder begeleiding van een medewerker van het Gedragscentrum voor honden.

Halverwege de opleiding vindt er een eerste examen plaats waarin de tot dan toe behandelde thema’s getest zullen worden. Na het inleveren van de stageopdrachten en het afleggen van het eindexamen kan u het diploma ‘Hondengedragsdeskundige’ behalen.

Het aantal deelnemers per groep wordt beperkt tot 10 zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

Opleidingsjaar 1

Module 1 Ethologie van de hond
 • Biologische benadering van gedrag
 • Domesticatie en effecten op anatomie, fysiologie en gedrag
 • Oorzaken van gedrag
 • Zintuiglijke waarneming van de hond
 • Communicatie van de hond
 • Ethogram van de hond
 • Hondengedrag leren observeren en interpreteren
Module 2 Leerprocessen
 • Niet-associatief leren
 • Associatief leren
 • Complex leren
 • Versterkingsschema’s
 • Fysiologische effecten van training
 • Herkennen van stress tijdens de training
 • Trainingsschema’s uitwerken voor “basisvaardigheden” voor huishonden 
 • Optionele praktijkdag 1: Clickertraining (Liesbeth Brasseur)
 • Optionele praktijkdag 2: SATS (Erica Bokelmann)
 • Optionele praktijkdag 3: Speuren (Lies Vanacker, Dogs in Mind)
 • Optionele praktijkdag 4: Positieve Jachttraining (Sofie Callens)
Module 3 Gedragsontwikkeling
 • Ontwikkelingsfasen van de hond
 • Principes van gedragsontwikkeling, inprenting, socialisatie en hechting
 • Invloeden van genetische achtergrond
 • Ouderdomsverschijnselen
 • Ethologische behoeften van de hond
 • Basisprincipes voor beloningsgerichte puppyopvoeding
Module 4 Communicatietraining

Gastcollege door dr. Erna Claes, doctor in de psychologie en expert-trainer bij Fenrir Consult 

 • Inzichten in menselijke communicatie, interacties en gedrag
 • Hindernissen in communicatie, inzicht en wegwerken
 • Wanneer praten bij je werk hoort: basisvaardigheden
 • Aandacht voor en omgaan met verschillende reacties van de eigenaar
 • Vakspecifieke vaardigheden
Module 5 Didactiek
 • Praktische opbouw bij het organiseren van puppylessen
 • Inhoud en opbouw van puppylessen
 • Prijssetting
 • Instructies geven aan puppyeigenaars
 • Opbouw van een puppyconsultatie
 • Cases puppyconsultaties
Stage 1 - Gedragsbegeleiding bij pups en jonge honden
 • 3 puppyconsultaties of puppylessen “schaduwen” bij een professionele gedragsbegeleider van het Gedragscentrum voor honden
 • 3 puppyconsultaties of puppylessen zelfstandig uitvoeren onder supervisie van een professionele medewerker van het Gedragscentrum voor honden

Opleidingsjaar 2

Module 6 Etiologie en behandeling van ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag
 • Indeling van probleemgedrag
 • Mechanisme, evolutie, functie en ontwikkeling van emoties bij honden
 • Fysiologie van een stressrespons
 • Gevolgen van acute en chronische stress
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van ongewenst gedrag zoals opspringen, graven, vernielen, …
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van emotioneel gedrag zoals angst, agressie, scheidingsgerelateerde stoornissen, … 
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van pathologisch gedrag zoals obsessief compulsief gedrag, hyperactiviteit, autisme, … 
 • Gastcollege “Neurologie en gedrag” door gedragsdierenarts Pascale Trimpeneers
 • Optionele praktijkdag: BAT (Erica Bokelmann)
 • Cases gedragsconsultaties
Module 7 Diagnostiek
 • Voorbereiden, uitvoeren en verwerken van een gedragsonderzoek
 • Differentiaaldiagnose opstellen
 • Opstellen van management- en therapieplan
 • Verslaggeving
 • Praktische ondersteuning van het gezin
 • Risico-analyse bij agressie
 • Cases gedragsconsultaties
Stage 2 - Gedragsbegeleiding bij ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag
 • 5 gedragsconsultaties “schaduwen” bij een professionele medewerker van het Gedragscentrum voor honden
 • 5 gedragsconsultaties zelfstandig uitvoeren onder supervisie van een professionele medewerker van het Gedragscentrum voor honden

U kan starten met de 2-jarige opleiding in september 2020.
Inschrijven kan vanaf nu, er is nog 1 plaatsje vrij.

Kostprijs

2-jarige opleiding Hondengedragsdeskundige

€4.485 incl. BTW

Er zijn geen verborgen kosten verbonden aan deze opleiding. Alle cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

De betaling gebeurt in 5 schijven verspreid over 2 jaar.

Contact

U kan de folder met meer informatie over deze opleiding
aanvragen via laura@gedragscentrumvoorhonden.be

Informatie & inschrijven

In samenwerking met