Laura Bangels

Gedragscentrum voor honden

Opleiding ‘Hondengedragsdeskundige’

Voor iedereen die op zoek is naar kennis over hondengedrag, al dan niet met de bedoeling om zelf professioneel aan de slag te gaan, is er de opleiding ‘Hondengedragsdeskundige‘.

De kennis die u zal opdoen geeft u een waarheidsgetrouw beeld van wat een hond nu precies is, hoe hij de wereld ervaart, hoe hij denkt, wat hij voelt, wat hij nodig heeft, … U zal niet alleen uw eigen hond beter leren begrijpen, maar u kan met deze stevige basis een carrière als hondengedragsbegeleider uitbouwen indien u dit wenst.

Ook voor professionals zoals dierenartsen, dierenartsassistentes, instructeurs, asielmedewerkers, trainers, trimmers, fokkers, … levert de opleiding een waardevolle bijdrage om uw klanten een onderbouwd advies over de gedragsproblemen van hun hond te kunnen geven.

Deze opleiding onderscheidt door zich door de medewerking van gediplomeerde docenten (ethologen, dierenartsen, voedingsdeskundigen, trainingsexperten, … ), wetenschappelijk onderbouwde theorie, praktijksessies en verwerking van de leerstof m.b.v. opdrachten en discussievragen. Uw opgedane kennis en vaardigheden worden geëvalueerd met een tussentijds examen, een eindexamen en een stageperiode.

Opbouw Opleiding

U kan kiezen tussen de basisopleiding of de professionele opleiding. De basisopleiding is er voor wie zich wil verdiepen in hondengedrag, de professionele opleiding is er voor wie effectief aan de slag wil als hondengedragsdeskundige. Voor de professionele opleiding zijn er in totaal 29 lesdagen, verspreid over 2 jaar zodat u voldoende tijd heeft om alle informatie te verwerken en voldoende ervaring op te doen.

Beide jaren zijn opgebouwd uit verschillende modules. Aan het einde van het eerste jaar kan u, indien gewenst, reeds aan de slag als puppygedragsbegeleider. Na het tweede jaar bent u in staat om gedragstherapieën uit te werken en te begeleiden. De basisopleiding bestaat uit 15 opleidingsdagen, die u eventueel kan aanvullen met extra praktijkdagen.

Bij iedere lesdag horen opdrachten en/of discussievragen zodat u een leidraad heeft om de theorie te verwerken. Tijdens discussiemomenten worden deze opdrachten besproken.

Na de theoretische modules gaat u in de professionele opleiding aan de slag tijdens een stageperiode onder begeleiding van een medewerker van het Gedragscentrum voor honden.

Halverwege de opleiding vindt er een eerste examen plaats waarin de tot dan toe behandelde thema’s getest zullen worden. Na het inleveren van de stageopdrachten en het afleggen van het eindexamen kan u het diploma ‘Hondengedragsdeskundige’ behalen en indien gewenst, kan u dan aansluiten als medewerker bij het Gedragscentrum voor honden.

Het aantal deelnemers per groep wordt beperkt tot 10 zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

Kostprijs

2-jarige opleiding ‘Hondengedragsdeskundige’

€3.985 incl. BTW

Er zijn geen verborgen kosten verbonden aan deze cursus. Alles (dus ook lunch en cursusmateriaal) is inbegrepen in deze prijs.

Module 1 Ethologie van de hond

 • Biologische benadering van gedrag
 • Domesticatie en effecten op anatomie, fysiologie en gedrag
 • Oorzaken van gedrag
 • Zintuiglijke waarneming van de hond
 • Communicatie bij honden
 • Ethogram van de hond
 • Hondengedrag leren observeren

 

Module 2 Klassieke leerprincipes & moderne trainingsmethoden

 • Niet-associatief leren
 • Associatief leren
 • Complex leren
 • Versterkingsschema’s
 • Fysiologische effecten van training
 • Herkennen van stress tijdens de training
 • Trainingsschema’s uitwerken voor “basisvaardigheden” voor huishonden
 • Basisvaardigheden trainen
 • Optionele praktijkdag 1: Clickertraining (Liesbeth Brasseur)
 • Optionele praktijkdag 2: SATS (Erica Bokelmann)
 • Optionele praktijkdag 3: Speuren (Lies Vanacker)
 • Optionele praktijkdag 4: Positieve Jachttraining (Sofie Callens)

Module 3 Gedragsontwikkeling

 • Ontwikkelingsfasen van de hond
 • Principes van gedragsontwikkeling, inprenting, socialisatie en hechting
 • Invloeden van genetische achtergrond
 • Ouderdomsverschijnselen
 • Basisbehoeften van de hond
 • Puppyconsultaties: basisprincipes voor opvoeding

Module 4 Goed met dieren, beter met mensen

Gastdocent dr. Erna Claes, psychologe www.fenrirconsult.com

 • Inzichten in communicatie, interacties en menselijk gedrag
 • Hindernissen in communicatie, inzicht en wegwerken
 • Wanneer praten bij je werk hoort: basisvaardigheden
 • Aandacht voor en omgaan met verschillende reacties van de eigenaar
 • Vakspecifieke vaardigheden

Stageperiode 1 Gedragsbegeleiding bij pups en jonge honden

 • 3 gedragsconsultaties “schaduwen” bij een professionele gedragsbegeleider
 • 3 puppyconsultaties zelfstandig uitvoeren onder supervisie van een medewerker van het Gedragscentrum voor honden

Module 5 Didactiek

 • Praktische overwegingen bij het organiseren van puppylessen
 • Inhoud en opbouw van puppylessen
 • Prijssetting
 • Instructies geven aan puppyeigenaars
 • Opbouw van een puppyconsultatie
 • Cases puppyconsultaties

Module 6 Etiologie en behandeling van ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag

 • Indeling van probleemgedrag
 • Mechanisme, evolutie, functie en ontwikkeling van emoties bij honden
 • Fysiologie van een stressrespons
 • Gevolgen van acute en chronische stress
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van ongewenst gedrag zoals opspringen, graven, blaffen, …
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van probleemgedrag zoals angst, agressie, scheidingsgerelateerde stoornissen, …
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van pathologisch gedrag zoals obsessief compulsief gedrag, hyperactiviteit, autisme, …
 • Gastcollege “Neurologie en Gedrag” door gedragsdierenarts Pascale Trimpeneers
 • Optionele praktijkdag: BAT (Behaviour Adjustment Training) door Erica Bokelmann
 • Cases gedragsconsultaties

Module 7 Diagnostiek

 • Voorbereiden, uitvoeren en verwerken van een gedragsonderzoek
 • Differentiaaldiagnose stellen
 • Opstellen van management en therapieplan
 • Verslaggeving
 • Praktische ondersteuning van het gezin
 • Risico-analyse bij agressie
 • Cases gedragsconsultaties

Stageperiode 2 Gedragsbegeleiding bij ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag

 • 5 gedragsconsultaties “schaduwen” bij een professionele gedragsbegeleider
 • 5 gedragsconsultaties zelfstandig uitvoeren onder supervisie van een medewerker van het Gedragscentrum voor honden

“Voor iedereen die meer wil leren en weten over hondengedrag, honden trainen, relatie tussen mens en hond, gedragsproblemen, … – zowel theoretisch als praktisch – vind ik deze opleiding een stérke aanrader! Ook binnen het hondennetwerk en de wereld van animal behaviour consulting heb ik gemerkt dat de opleiding een heel goede naam en kwaliteitslabel krijgt.

Zowel theorie als praktijk, onderbouwde achtergrond, wetenschappelijk ondersteund, gefundeerde analyses, en vooral een heel aangename kijk en open visie op honden en gedrag, met tijd en ruimte voor vragen, bedenkingen, discussie en ook veel fun! Laura schermt daarbij eigen kritische kijk, twijfels, ervaring, tips, toolbox niet af voor de cursisten en wil net zoveel mogelijk delen om het welzijn van honden en hun eigenaars te verbeteren in de toekomst, en goede hondengedragsbegeleiders/deskundigen de wereld in te sturen. Ik merk dat ikzelf, maar ook andere cursisten, zich daardoor ook steeds minder geremd voelen om vragen te stellen of zelf ook kritisch stil te staan bij artikels, wetenschappelijk onderzoek, ervaringen, eigen valkuilen of problemen, … Dit wordt op een fijne manier ook verder behandeld in de discussiegroep op Facebook, die door Laura zelf ook goed wordt opgevolgd en ondersteund. Dergelijke combinatie van leertools vind ik persoonlijk heel aangenaam. Zo worden de zaken, honden, mensen, … niet meteen in vakjes geduwd, er wordt minder geoordeeld volgens zwart-witdenken, maar vooral een platform aangereikt om te blijven groeien en evolueren, zowel in begeleiding van mensen, trainen van honden en eventueel zelf als hondeneigenaar.

Heel leerrijk en verruimend zijn ook de lessen die door gastdocenten worden gegeven. Er worden andere zaken beklemtoond, maar steeds binnen eenzelfde open visie en positieve kijk op en vooruitgang van een op vertrouwen gebaseerde relatie tussen hond en baasje. Vooral de les rond communicatie van Erna is sterk blijven hangen om verder na te denken over wat ik zelf zou gaan doen met het uiteindelijke diploma, of ik het tweede jaar bij zou doen en de tips hebben me ook op bredere vlakken dan enkel de hondenopleiding laten stilstaan bij mijn eigen manier van communiceren en interageren, o.a. ook op de werkvloer en in andere sociale contacten.

Hoewel de clicktertraining op zich iets minder mijn ding is, werden de sessies wel heel boeiend en interactief gegeven, met een sterke onderbouwde theorie en oefeningen in de praktijk. Idem dito wat de SATS training betreft, die wel natuurlijker aanvoelt voor mijn persoon en mijn manier van trainen met dieren. Er wordt duidelijk gekozen voor ervaren, begeesterde, boeiende, onderlegde en gepassioneerde gastdocenten die de info, ervaring, praktijk en lessen van Laura zelf naadloos aanvullen, versterken en verrijken.

Het aanbod aan extra praktijkdagen en het werken met andere dieren zijn bovendien heel erg verrijkend, en doen ons de theorie ook echt goed snappen en ‘vatten’. Ik kijk dus zeker uit naar de komende extra praktijksessies, alsook naar het tweede jaar.

Het examen was niet makkelijk en op het niveau van hogere studies, wat de kwaliteit van de opleiding enkel kracht bijzet. Hierbij is het heel fijn dat Laura in de lessen, maar ook naast de lessen, via persoonlijke begeleiding indien nodig, en ook via duidelijke discussievragen en een proefexamen duidelijk aangeeft wat belangrijk is in elke module, wat zeker gekend en gesnapt moet zijn voor het examen, en vooral wat er meegenomen moet worden als kennis, begrippen, methodiek, … om het tweede jaar aan te vatten.

Wat de planning betreft, was het goed dat er eerst voldoende tijd aan achtergrond en theorie werd besteed, en daarna de zaken in de praktijk werden uitgetest en ingeoefend.

Concluderend: Top opleiding”

Student-Hondengedragsdeskundige

Zodra de nieuwe data bekend zijn, worden deze op de pagina gepubliceerd. Er is de mogelijkheid om aan te sluiten bij de weekgroep of bij de weekendgroep. Indien u interesse heeft in de 2-jarige opleiding, kan u zich laten registreren op de wachtlijst. Zo krijgt u in januari 2020 een e-mail zodat u voorrang krijgt op inschrijven om te starten in september 2020.

Inschrijven wachtlijst

3 + 10 =

In samenwerking met